Prostřednictvím odborných psychologických testů pro Vás zajistíme rychlou, objektivní a komplexní orientaci v osobnosti testované osoby. Dozvíte se dispozice pro výkon dané pozice a možnosti dalšího profesního růstu testované osoby z hlediska intelektu, osobnostních charakteristik a vnitřní motivace. Součástí testování je vždy také pohovor.

Kdy testy použít?

Psychologické testy se používají jako pomocný nástroj při hledání nového pracovníka nebo při plánování osobního rozvoje u stávajících zaměstnanců.


Druhy testů
  • Výkonové testy – měří IQ a mají vypovídací schopnost o tom, jak rychle a dobře se člověk může učit nové věci, jaké má logické myšlení a jaká je jeho schopnost řešit praktické a systémové úkoly.
  • Osobnostní testy – mají výrazné praktické uplatnění při výběrových řízeních, neboť z výsledků těchto testů lze posoudit osobnostní vlastnosti a efektivitu výkonu pracovníka na dané pozici (např. předpoklady k obchodní, technické, administrativní či ekonomické činnosti, předpoklady k vedení kolektivu nebo zvládání stresových situací, apod.).
  • Manažerské testy – jejich použití je důležité především při výběru uchazečů na pracovní pozice, k jejichž výkonu je třeba strategického a operativního plánování, vedení a motivace podřízených pracovníků a kde je kladen důraz na systematický a koncepční přístup (hodnotíme především numerické, verbální a abstraktní usuzování).
  • Motivační testy – zjišťují motivaci pracovníků k dosahování nadprůměrných výsledků a zároveň dávají zpětnou vazbu manažerům k jejich stylu vedení.
  • Testování metodou ELIGO – popis této metody najdete na vlastní stránce
Časová náročnost

Dle komplexnosti testu 2 – 5 hodin


Výstup

Jako výstup Vám předložíme profesiogram v grafické podobě a písemnou zprávu s doporučením optimálního využití schopností.


Kontakt

Zaujala vás tato služba?

Pokud máte zájem objednat tuto službu, nebo máte zájem o podrobnější informace kontaktujte nás. Zaměstnanci naší společnosti vám ochotně poskytnou odpovědi na vaše otázky, případně si s vámi dohodnou schůzku a osobně vás navštíví.