Formou nácviků modelových situací tzv. „tréninku” zvyšujeme výkonnost pracovníků, zefektivňujeme jejich práci a posilujeme týmovou spolupráci.

Metodika tréninku

Základní metodikou tréninku je učení prožitkem. Tento způsob umožňuje aktivní spolupráci všech účastníků. Výuka a výklad lektora je procvičován na modelových situacích, které vycházejí z praxe účastníků kurzu a bývají doplněny o případové studie. Účastníky vedeme k aktivnímu hledání řešení a postupu v těchto situacích, k formování závěru a k aplikaci získaných poznatků do praxe.


Realizace tréninku

Při realizaci projektu klademe důraz nejen na aktivitu účastníků, ale i na osobnost trenéra, který svými znalostmi z oboru sociální psychologie a psychologie osobnosti přispívá k co nejefektivnějším výsledkům tréninkového procesu. Projekt vychází z požadavků a potřeb klienta a jeho nároků na své zaměstnance.

 • Trénování dovedností formou vlastních zkušeností účastníků „aha zážitek“
 • Diskuse o dané dovednosti, výklad principů
 • Cvičení, týmové i individuální modelové situace, hry, výukové videofilmy
 • Zpětná vazba – videotrénink

Výstup

V závěrečné hodnotící zprávě Vám předložíme informace o týmové spolupráci skupiny a plán dalšího rozvoje jednotlivých účastníků kurzu. Součástí této zprávy je i hodnocení ze strany účastníků kurzu, kteří se prostřednictvím jednoduchého dotazníku vyjadřují k průběhu, obsahu a formě vedení tréninku.


Časová náročnost

Tréninky jsou převážně dvoudenní – školící den trvá 8 hodin


Velikost skupiny

Na základě zkušeností je velikost skupiny stanovena na max. 10-12 účastníků.


Nejžádanější tréninky

Obchod

 • Principy profesionálního prodeje
 • Vedení obchodní schůzky
 • Péče o zákazníka
 • Přesvědčivá obchodní prezentace
 • Vyjednávání a argumentace
 • Telemarketing

Management

 • Role manažera
 • Efektivní vedení a motivace podřízených
 • Koučování
 • Vedení porad
 • Vnitrofiremní komunikace

Ostatní zaměstnanci

 • Péče o zákazníka
 • Podpora prodeje
 • Zvládání stížností a reklamací
 • Efektivní telefonování

Celofiremní školení

 • Teambuilding
 • Time management
 • Typologie zákazníka
 • Stres management
 • Komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Prezentační dovednosti
 • Asertivita
 • Syndrom vyhoření

Personalisté, interní školitelé

 • Výběrový pohovor
 • Hodnotící a rozvojové rozhovory
 • Disciplinární rozhovory
 • Facilitace a moderace
 • Lektorské dovednosti

Kontakt

Zaujala vás tato služba?

Pokud máte zájem objednat tuto službu, nebo máte zájem o podrobnější informace kontaktujte nás. Zaměstnanci naší společnosti vám ochotně poskytnou odpovědi na vaše otázky, případně si s vámi dohodnou schůzku a osobně vás navštíví.