Rozvojové karty využíváme jako nástroj pro plánování osobního rozvoje zaměstnanců, který zefektivňuje proces v oblasti řízení lidských zdrojů. Význam rozvojových karet je především v objektivním prověření osobnostní charakteristiky pracovníka na dané pozici.

Rozvojové karty používáme
 • Ve všech oblastech výrobně průmyslové praxe
 • V dopravě
 • V bankovnictví
 • V pojišťovnictví
 • Ve zdravotnictví
 • V oblasti různých druhů služeb
 • V oblasti vzdělávání
 • Ve všech resortech státní správy i v samosprávních orgánech
Průběh
 • Vypracování profilu pro danou pozici (kompetence a požadavky)
 • Stanovení hodnotících kritérií (pro posuzování výkonu v daných oblastech)
 • Zmapování skutečného stavu (pohled nadřízeného a podřízeného v souladu s profilem)
 • Grafické zpracování (zjištění silných a slabých stránek pracovníka)
 • Zpětná vazba (motivační rozhovory, navržení rozvoje pracovníka)
 • Zpracování rozvojové karty zaměstnance
Kontakt

Zaujala vás tato služba?

Pokud máte zájem objednat tuto službu, nebo máte zájem o podrobnější informace kontaktujte nás. Zaměstnanci naší společnosti vám ochotně poskytnou odpovědi na vaše otázky, případně si s vámi dohodnou schůzku a osobně vás navštíví.