Koučování je individuální proces, kterým uvolňujeme potenciál koučované osoby a umožňujeme maximalizovat její výkon. Koučováním rozvíjíme osobní, interpersonální a řídící kompetence, zlepšujeme sebepoznání, zvyšujeme sebevědomí a budujeme osobní image zaměstnance. Koučování je určeno všem zaměstnancům, ale především manažerům a obchodníkům. Je vhodné pro dlouhodobé vedení, nikoli pro řízení v krizi. Podněcuje k vlastním nápadům a řešením, posiluje loajalitu zaměstnanců k firmě.

Průběh

Koučování probíhá formou řízeného rozhovoru mezi koučem a koučovaným. Koučování lze svým charakterem přirovnat k terapeutickým sezením. Koučovaný má před sebou cíl a kouč jej podněcujícími otázkami podporuje k tomu, aby si sám našel tu nejlepší cestu, jak k cíli dojít. Jde o analýzu reality, hledání možností, vybrání optimální cesty a vytvoření akčního plánu pro koučovaného.


Výstup
  • Pro manažery – kouč vybízí manažery k hledání nové cesty řešení daných situací a k novým pohledům
  • Pro zaměstnance – kouč vede koučované ke stanovení konkrétních úkolů
Časová náročnost

Koučování může probíhat libovolně dlouho, počet sezení závisí na hloubce koučované problematiky.


Kontakt

Zaujala vás tato služba?

Pokud máte zájem objednat tuto službu, nebo máte zájem o podrobnější informace kontaktujte nás. Zaměstnanci naší společnosti vám ochotně poskytnou odpovědi na vaše otázky, případně si s vámi dohodnou schůzku a osobně vás navštíví.