Připravili jsme pro Vás tři různá školení určená pro asistenty a asistenty ve firmách, díky kterým budete lépe zvládat svou současnou práci nebo se kvalitně připravíte na práci novou.

Školení můžete absolvovat samostatně nebo absolvovat všechny, záleží na Vašich potřebách a preferencích. Trvání jednoho školení je vždy 3-4 hodiny. Termíny školení přizpůsobíme Vašim časovým možnostem.

Efektivní asistent/ka I.


Pozice asistenta/tky ve firmě je velmi náročná práce vyžadující mnohostrannost, maximální nasazení, odborné znalosti a dovednosti, dobré prezentační a organizační schopnosti, odolnost vůči stresu a flexibilitu. Díky nárokům kladeným na tuto pozici je to práce vyčerpávající, i když bývá zpravidla podceňována.

Jak tedy zvládnout kladené nároky, ztotožnit se s danou pozicí a dosáhnout uznání a ocenění za vykonanou práci?

S tím bychom Vás rádi seznámili v rámci našeho školení. Cílem je:


Uvědomit si a pochopit:


 • úlohu asistentky ve firmě
 • význam práce asistentky
 • faktory ovlivňující image asistentky
 • faktory ovlivňující image firmy – firemní kulturu

Naučit vás:


 • rychle se adaptovat v novém prostředí
 • efektivně organizovat svoji práci (timemanagement)
 • naslouchat (základy asertivity)
 • komunikovat (verbální i neverbální komunikace, strategie komunikace)

Poskytnout poradenství:


 • v oblasti budování kariérního postupu
 • ve výběru vhodné pozice (osobní nebo týmová asistentka, recepční, referentka apod.)
 • v oblasti sebeprezentace

Efektivní asistent/ka II. – umění komunikovat


Asistent/tka ve firmě musí kromě zpracování administrativních úkolů také velmi často komunikovat prostřednictvím telefonu a to jak s nadřízeným pracovníkem, spolupracovníky, tak také s obchodními partnery či zákazníky.

Jak tedy správně telefonovat a umět získávat a předávat informace?

S tím bychom vás rádi seznámili v rámci našeho školení. Cílem je:


Uvědomit si a pochopit:


 • slabé stránky při telefonování
 • silné stránky při telefonování
 • faktory úspěšného telefonického hovoru (na co klademe důraz)

Naučit vás:


 • jak lépe telefonovat a proč vlastně
 • šest poselství v komunikaci (předat správně informace)
 • efektivně naslouchat (základy asertivity)
 • zvládat námitky (strategie komunikace)
 • vyjednávat
 • hodnota úsměvu

Poskytnout poradenství:


 • v oblasti optimální verbální komunikace

Efektivní asistent/ka III. – základy administrativy a práce s PC


Práce asistenta/tky je téměř z 90% složena z administrativní činnosti. Psaní dopisů, emailů a zpracování obchodní korespondence je denní součástí této práce.

Jak tedy správně napsat obchodní dopis, jak sestavit průvodní dopis a jak archivovat dokumenty?

S tím bychom vás rádi seznámili v rámci našeho školení. Cílem je:


Uvědomit si a pochopit:


 • napsat správně obchodní dopis
 • archivovat dokumenty
 • základní orientace v práci s PC

Poskytnout poradenství:


 • v oblasti, která je pro vás obtížná
Kontakt

Zaujala vás tato služba?

Pokud máte zájem objednat tuto službu, nebo máte zájem o podrobnější informace kontaktujte nás. Zaměstnanci naší společnosti vám ochotně poskytnou odpovědi na vaše otázky, případně si s vámi dohodnou schůzku a osobně vás navštíví.